Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Jenny Greberg, docent inom gruv- och bergteknik vid Luleå Tekniska Universitet.

”Om inte vi lyckas med detta kommer ingen att göra det”

21 mars 2022

Ökade krav på säkerhet, koldioxidutsläpp, energieffektivitet och produktivitet driver fram en teknikomställning inom gruvindustrin. En av de ledande aktörerna i detta paradigmskifte är NEXGEN SIMS, ett EU-sponsrat konsortium med 13 partners – med Epiroc vid rodret – som har som mål att demonstrera fungerande autonoma processer i verkliga gruvmiljöer under de kommande tre åren. Jenny Greberg, docent inom gruv- och bergteknik vid Luleå tekniska universitet, berättar om sina förväntningar på NEXGEN SIMS.

”LTU, Luleå tekniska universitet, är Sveriges ledande universitet inom gruv- och bergteknik, vilket gör oss till en naturlig partner för SIMS och NEXGEN SIMS. Vi arbetar ofta i branschrelaterade projekt.

 

SIMS-projektet fick utmärkta utvärderingar och alla inblandade var nöjda med resultaten. Eftersom projektet överträffade förväntningarna fick konsortiet i uppdrag att följa upp och fortsätta utvecklingen inom NEXGEN SIMS. Vi på LTU är glada över att få vara en del av det även denna gång.

 

Vårt universitet kommer att bidra med ett antal arbetspaket där fokus inte ligger på våra traditionella styrkor inom teknik och processer kopplade till gruvdrift, utan även på uppgifter som rör utbildning, VR och de faktiska arbetsrollerna i framtidens gruvdrift. Tillgången på kompetens och arbetskraft kommer att vara avgörande, och vi måste veta hur vi ska forma framtidens gruvexperter. Vi kommer att ta med oss det vi lär oss under projektets gång tillbaka till universitetet så att vi kan finslipa utbildningen där. Som universitet måste vi ligga i framkant.

"Vi upplever att Epiroc tagit sig an projektet med fast hand och utformat det för att stimulera samarbete mellan akademi och industri. "

Jenny Greberg, Associate Professor in Mining and Rock Engineering at Luleå University of Technology

En annan uppgift är att konceptualisera den moderna elektriska och autonoma gruvan. Vad är viktigt att tänka på när man planerar för nya gruvor? Vad krävs för att omvandla gamla gruvor? Vi kommer också att delta i analys- och utvärderingsprocessen i flera arbetspaket för att säkerställa att den blir objektiv, korrekt och har vetenskaplig grund. Genom våra erfarenheter från SIMS vet vi att utvärderingen av testerna och demonstrationerna kommer att spela en mycket viktig roll.

 

Sverige är ett litet land ur ett globalt perspektiv och vi är egentligen ingen stor aktör inom gruvnäringen. Men vi är ledande när det gäller innovation, och det faktum att vi har fått förtroendet att leda det här EU-projektet visar att vi är en aktör att räkna med. Vi upplever att Epiroc tagit sig an projektet med fast hand och utformat det för att stimulera samarbete mellan akademi och industri. Jag tror att vi har skapat ett starkt team för att möta framtida utmaningar.

 

Målen för att minska utsläppen och öka produktiviteten som anges i EU-ansökan är högt satta, och tre år är inte särskilt lång tid. Men vi har byggt ett fantastiskt konsortium med partners. ”Om inte vi lyckas med detta kommer ingen att göra det.”

NEXGEN SIMS NEXGEN SIMS är ett konsortium bestående av 13 partners som samarbetar i ett EU-sponsrat projekt för att utveckla autonoma, koldioxidneutrala och hållbara gruvlösningar som bygger på det framgångsrika SIMS-projektet som pågick mellan 2017 och 2020. Följande partners deltar: Epiroc Rock Drills, AFRY – ÅF Digital Solutions, Agnico Eagle Finland, Boliden Mineral, Ericsson, KGHM Cuprum, KGHM Polska Miedź, K+S Minerals and Agriculture, Luleå tekniska universitet (LTU), LTU Business, Mobilaris MCE, OZ Minerals och den tekniska högskolan RWTH Aachen. Projektet har en budget på 16 miljoner euro och kommer att pågå från maj 2021 till april 2024.

Internationell Automatisering 2022 Kundberättelse Hållbarhet