Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Atlas Copco lanserar Certiq, ett nytt maskinövervakningssystem

15 januari 2016

Atlas Copcos nya maskinövervakningssystem Certiq har höjt ribban för telematik. Systemet tillhandahåller data i realtid, vilket hjälper utrustningens ägare och operatörer att säkerställa att maskinerna alltid körs med bästa möjliga prestanda.
Atlas Copcos nya maskinövervakningssystem Certiq är nu en av funktionerna på företagets anläggnings- och gruvutrustning. Med Certiq-systemet, som bygger på trådlös dataöverföring, eller telematik, kan ägare och operatörer av utrustning som ovan- eller underjordsborraggregat övervaka driften av maskinerna när som helst och från vilken plats som helst. Tack vare realtidsdata kan utrustningens ägare och operatörer optimera sina maskiner för att uppnå högsta möjliga produktivitet och lönsamhet. Certiq-programvaran samlar in och registrerar oändliga mängder data medan maskinerna körs. Denna information presenteras sedan i lättläst grafik på en särskild webbportal. Användarna kommer enkelt åt portalen med unika inloggningsuppgifter och kan där övervaka en enda maskin eller en hel maskinpark.

Systemet talar om för användaren hur en maskin används för närvarande eller hur de har använts över tid samt maskinens tillgänglighet, servicebehov och mycket annat. Dessutom genererar systemet automatiskt prestandarapporter och vidarebefordrar dem per e-post till maskinens ägare/operatör. Med denna funktion för databehandling och automatisk rapportering kan arbetsledaren ständigt ha fullständig kontroll över utvecklingsarbetet på ett visst projekt. Det hjälper dem också att besluta om, och när, operatörerna behöver extra utbildning för att förbättra maskinhanteringen. Atlas Copco blev pionjärer inom fjärrövervakning av maskiner genom lanseringen av sitt satellitbaserade system ProCom år 2003, men Certiq är avsevärt mer avancerat för att uppfylla höga krav för dataanalys tillsammans med enklare åtkomst.

"Nu behöver du inte längre sitta och vänta på information från maskinoperatören eller nästa servicebesök. Med detaljerad kunskap om all drift kan ledningen nu tydligt identifiera flaskhalsarna i produktionen, maximera utrustningens drifttid samt följa varningar och avbrott. Allt detta bidrar till att undvika oförutsedda produktionsstopp på ett sätt som tidigare helt enkelt inte var möjligt."

Thomaz Ahlborg ,Produktchef, Telematics, på Atlas Copco Rock Drills AB i Sverige
Certiq levereras i två versioner – basic och professionell. Grundversionen ger en begränsad mängd data som motortimmar, slagverkstimmar, antal varningar och plats. Den professionella versionen erbjuder ett komplett utbud av data och funktioner, inklusive en räknare för borrmeter per timme, rapportgenerator och servicehantering. Den visar dessutom varningar samt skickar dem via sms till mobiltelefoner och Excel-produktionsrapporter via e-post till ägare och operatörer.
För mer information, vänligen kontakta:
Thomaz Ahlborg, produktchef för Certiq
thomaz.ahlborg@se.atlascopco.com

Fler nyheter om detta ämne