Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Close
Boyles C5

Produktbeskrivning

Boyles C5/C5C-kärnborrningsrigg för ovanjordsborrning är kompakt, men ändå kraftfull. Dess kompakta konstruktion gör den lätt att placera och transportera, till och med med helikopter. Under helikoptertransport är riggen uppdelad i sex huvudmoduler och varje modul är utrustad med lyftpunkter för säker och effektiv transport. En stabil och robust konstruktion möjliggör kontinuerlig drift på avlägsna platser och i tuffa miljöer. Alla borrningsfunktioner utförs, med hjälp av den ergonomiska och användarvänliga kontrollpanelen som också visar alla borrningsparametrar som behövs för att säkerställa produktiv borrning. Riggen är utrustad med den tvåväxlade rotationsenheten Durahead som ger det vridmoment och den varvtalshastighet som behövs för kärnborrning, med ett borrdjup på 1044 m vid borrning av hål i N-storlek. Trots att den är liten och kompakt, och till och med kan transporteras med helikopter, levererar Boyles C5/C5C det vridmoment och varvtal som krävs för kärnborrning i storlek BO-PO, vilket gör den till den mest kraftfulla riggen i dess klass. Boyles C5/C5C bara fortsätter utan avbrott, vilket minimerar behovet av service. Riggen är utformad med säkerhet i åtanke, vilket minimerar risken för personskador under drift.
Tekniska data

Huvudsakligt användningsområde

Surface exploration

Borrmetod

Surface core drilling

Borrhålsdiameter

B ; N ; H ; P

Borrdjupskapacitet (se anmärkning)

0 m - 1 573 m

Chuck, inre diameter

124 mm

Max. vridmoment

6 787 Nm

Matningskraft

59,6 kN

Dragkraft

107 kN

Max. stångstorlek

210 mm

Installerad effekt

119 kW

Styrsystem

Direct hydraulic

Anmärkning

Borrdjupskapacitet avser N-storlek. Borrdjupskapaciteterna är endast avsedda som vägledande och avser vertikal nedåtriktad borrning. Epiroc kan inte garantera att dessa resultat kan uppnås under alla borrningsförhållanden. Mer information om tekniska specifikationer finns i broschyren.
Transportdimensioner (borraggregat)

Nedladdningar

Boyles C5