Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

With its V-shaped design, the latest drum cutter from Epiroc sets a new standard in trenching and quarrying. A seemingly simple solution with an extraordinary effectiveness – enabling energy savings of up to 40 %. In a world where advanced technology evolves in an unprecedented pace it feels reassuring that some revolutionary product development is self-explanatory.

VC 3000. V Cutter.

Ett helt nytt sätt att gräva diken och bryta sten.
Sexkantiga fräständer monterade på VC

V Cutter med sexkantiga skärpikar

Vad skulle du tycka om att kunna gräva ett dike utan att behöva röra dig i sidled för att det ska bli jämnt? Och detta samtidigt som du sparar tid och pengar, värnar om miljön och utsätter din bärare för mindre slitage? Låter det för bra för att vara sant? Inte med nya V Cutter.

 

Vi har tagit tillförlitligheten, robustheten och användarvänligheten hos våra rotationsfräsar till en ny nivå. Tack vare att trummorna är placerade i en V-formation blir botten på utskärningen plan – inget material förblir orört mellan trummorna. Det innebär att du kan gräva ett mer exakt dike på mycket kortare tid. Rotationsfräsen manövrerar du på samma sätt som en skopa – kör bara rakt. Inga fler sicksackmönster. Du sparar massor av energi och tid. Den är lättare att använda och mer skonsam mot bäraren. På sikt är det också en mycket bra investering när man räknar med den minskade stilleståndstiden och det minskade underhållsbehovet.

Tekniska specifikationer

Bärare, viktklass

35 t - 55 t

Servicevikt

3 200 kg

Product weight

2 900 kg

Nominal power

160 kW

Rotation speed

70 rpm

Optimum oil flow ³

270 l/min - 350 l/min

Maximalt vridmoment vid 350 bar

29,7 Nm

Max. cutting force @ 350 bar

74 N

Pick shaft diameter

30 mm

Number of picks

72

Max. oil flow @ 10 bar

410 l/min

Maximalt drifttryck

350 bar
  1. Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före montering. 
  2. Fäste med standardbits och medelstor adapterplatta. 
  3. Flera motorvarianter tillgängliga för varje modell.
  4. vid 350 bar

Mer information

VC 3000. V Cutter.

V Cutter VC 3000

V-shaped design eliminates the space between the drums for optimal efficiency
HexPicks up to 20 % longer lifetime
HATCON enables next level fleet management by monitoring operating hours, location and service intervals
With its V-shaped design, the latest drum cutter from Epiroc sets a new standard in trenching and quarrying. A seemingly simple solution with an extraordinary effectiveness – enabling energy savings of up to 40 %. In a world where advanced technology evolves in an unprecedented pace it feels reassuring that some revolutionary product development is self-explanatory.
Passar VC 3000 din bärare?

Att göra en utmärkt produkt fantastisk

Videor om användningsområden för VC 2000 V Cutter

Nytt sätt att gräva diken med VC 2000 V Cutter

En revolution kan ske i många olika former. Den här är V-formad. Varför? Det är helt enkelt mer effektivt och mer skonsamt för bäraren, ekonomin och miljön. Vad skulle du tycka om att kunna gräva ett dike utan att behöva röra dig i sidled för att det ska bli jämnt? Och detta samtidigt som du sparar tid och pengar, värnar om miljön och utsätter din bärare för mindre slitage? Låter det för bra för att vara sant? Inte med nya V Cutter. Vi har tagit tillförlitligheten, robustheten och användarvänligheten hos våra rotationsfräsar till en ny nivå. Tack vare att trummorna är placerade i en V-formation blir botten på utskärningen plan – inget material förblir orört mellan trummorna. Det innebär att du kan gräva ett mer exakt dike på mycket kortare tid. Rotationsfräsen manövrerar du på samma sätt som en skopa – kör bara rakt. Inga fler sicksackmönster. Du sparar massor av energi och tid. Den är lättare att använda och mer skonsam mot bäraren. På sikt är det också en mycket bra investering när man räknar med den minskade stilleståndstiden och det minskade underhållsbehovet.

Loading...

Användningsområden inom rivning för VC 2000 V Cutter

En revolution kan ske i många olika former. Den här är V-formad. Varför? Det är helt enkelt mer effektivt och mer skonsamt för bäraren, ekonomin och miljön. Vad skulle du tycka om att kunna gräva ett dike utan att behöva röra dig i sidled för att det ska bli jämnt? Och detta samtidigt som du sparar tid och pengar, värnar om miljön och utsätter din bärare för mindre slitage? Låter det för bra för att vara sant? Inte med nya V Cutter. Vi har tagit tillförlitligheten, robustheten och användarvänligheten hos våra rotationsfräsar till en ny nivå. Tack vare att trummorna är placerade i en V-formation blir botten på utskärningen plan – inget material förblir orört mellan trummorna. Det innebär att du kan gräva ett mer exakt dike på mycket kortare tid. Rotationsfräsen manövrerar du på samma sätt som en skopa – kör bara rakt. Inga fler sicksackmönster. Du sparar massor av energi och tid. Den är lättare att använda och mer skonsam mot bäraren. På sikt är det också en mycket bra investering när man räknar med den minskade stilleståndstiden och det minskade underhållsbehovet.

Loading...

Dikesgrävning utan behov av sidledsrörelser med VC 2000 V Cutter

En revolution kan ske i många olika former. Den här är V-formad. Varför? Det är helt enkelt mer effektivt och mer skonsamt för bäraren, ekonomin och miljön. Vad skulle du tycka om att kunna gräva ett dike utan att behöva röra dig i sidled för att det ska bli jämnt? Och detta samtidigt som du sparar tid och pengar, värnar om miljön och utsätter din bärare för mindre slitage? Låter det för bra för att vara sant? Inte med nya V Cutter. Vi har tagit tillförlitligheten, robustheten och användarvänligheten hos våra rotationsfräsar till en ny nivå. Tack vare att trummorna är placerade i en V-formation blir botten på utskärningen plan – inget material förblir orört mellan trummorna. Det innebär att du kan gräva ett mer exakt dike på mycket kortare tid. Rotationsfräsen manövrerar du på samma sätt som en skopa – kör bara rakt. Inga fler sicksackmönster. Du sparar massor av energi och tid. Den är lättare att använda och mer skonsam mot bäraren. På sikt är det också en mycket bra investering när man räknar med den minskade stilleståndstiden och det minskade underhållsbehovet.

Loading...

Tunneldrivning med VC 2000 V Cutter

En revolution kan ske i många olika former. Den här är V-formad. Varför? Det är helt enkelt mer effektivt och mer skonsamt för bäraren, ekonomin och miljön. Vad skulle du tycka om att kunna gräva ett dike utan att behöva röra dig i sidled för att det ska bli jämnt? Och detta samtidigt som du sparar tid och pengar, värnar om miljön och utsätter din bärare för mindre slitage? Låter det för bra för att vara sant? Inte med nya V Cutter. Vi har tagit tillförlitligheten, robustheten och användarvänligheten hos våra rotationsfräsar till en ny nivå. Tack vare att trummorna är placerade i en V-formation blir botten på utskärningen plan – inget material förblir orört mellan trummorna. Det innebär att du kan gräva ett mer exakt dike på mycket kortare tid. Rotationsfräsen manövrerar du på samma sätt som en skopa – kör bara rakt. Inga fler sicksackmönster. Du sparar massor av energi och tid. Den är lättare att använda och mer skonsam mot bäraren. På sikt är det också en mycket bra investering när man räknar med den minskade stilleståndstiden och det minskade underhållsbehovet.

Loading...