Tekniska specifikationer

Bärare, viktklass

15 t - 24 t

Servicevikt

1 200 kg

Oljeflöde

120 l/min - 140 l/min

Arbetstryck

150 bar - 170 bar

Max. hydraulisk ineffekt

40 kW

Slagfrekvens autostoppläge

550 bpm - 720 bpm

Tool diameter

120 mm

Garanterad ljudeffektnivå

121 dB(A)