Tekniska specifikationer

Bärare, viktklass

17 t - 28 t

Servicevikt

1 500 kg

Oljeflöde

140 l/min - 160 l/min

Arbetstryck

150 bar - 170 bar

Max. hydraulisk ineffekt

45 kW

Slagfrekvens autostoppläge

520 bpm - 680 bpm

Tool diameter

135 mm

Garanterad ljudeffektnivå

122 dB(A)