Tekniska specifikationer

Bärare, viktklass

20 t - 33 t

Servicevikt

1 800 kg

Oljeflöde

130 l/min - 180 l/min

Arbetstryck

150 bar - 170 bar

Max. hydraulisk ineffekt

51 kW

Slagfrekvens autostartläge

400 bpm - 800 bpm

Slagfrekvens autostoppläge

380 bpm - 650 bpm

Tool diameter

140 mm

Garanterad ljudeffektnivå

120 dB(A)