Tekniska specifikationer

Bärare, viktklass

25 t - 40 t

Servicevikt

2 200 kg

Oljeflöde

150 l/min - 200 l/min

Arbetstryck

150 bar - 170 bar

Max. hydraulisk ineffekt

57 kW

Slagfrekvens autostartläge

450 bpm - 800 bpm

Slagfrekvens autostoppläge

380 bpm - 620 bpm

Tool diameter

150 mm

Garanterad ljudeffektnivå

120 dB(A)