Tekniska specifikationer

Bärare, viktklass

30 t - 45 t

Servicevikt

2 600 kg

Oljeflöde

180 l/min - 220 l/min

Arbetstryck

160 bar - 180 bar

Max. hydraulisk ineffekt

66 kW

Slagfrekvens autostartläge

530 bpm - 800 bpm

Slagfrekvens autostoppläge

380 bpm - 590 bpm

Tool diameter

155 mm

Garanterad ljudeffektnivå

122 dB(A)