Tekniska specifikationer

Bärare, viktklass

35 t - 55 t

Servicevikt

3 000 kg

Oljeflöde

220 l/min - 270 l/min

Arbetstryck

160 bar - 180 bar

Max. hydraulisk ineffekt

81 kW

Slagfrekvens autostartläge

540 bpm - 800 bpm

Slagfrekvens autostoppläge

380 bpm - 580 bpm

Tool diameter

165 mm

Garanterad ljudeffektnivå

123 dB(A)