Tekniska specifikationer

Bärare, viktklass

45 t - 70 t

Servicevikt

4 200 kg

Oljeflöde

250 l/min - 320 l/min

Arbetstryck

160 bar - 180 bar

Max. hydraulisk ineffekt

96 kW

Slagfrekvens autostartläge

550 bpm - 800 bpm

Slagfrekvens autostoppläge

380 bpm - 570 bpm

Tool diameter

180 mm

Garanterad ljudeffektnivå

123 dB(A)