Tekniska specifikationer

Bärare, viktklass

1 t - 3 t

Servicevikt

95 kg

Oljeflöde

15 l/min - 35 l/min

Arbetstryck

110 bar - 130 bar

Max. hydraulisk ineffekt

8 kW

Slagfrekvens autostartläge

560 bpm - 1 600 bpm

Tool diameter

42 mm

Garanterad ljudeffektnivå

109 dB(A)