Technical specifications

Bärare, viktklass

2 t - 4,5 t

Servicevikt

150 kg

Oljeflöde

30 l/min - 50 l/min

Arbetstryck

110 bar - 140 bar

Max. hydraulisk ineffekt

12 kW

Slagfrekvens

0 blows/min - 0 blows/min

Tool diameter

452 mm

Garanterad ljudeffektnivå

111 LwAdB(A)

Slagfrekvens autostartläge

670 bpm - 1 500 bpm