Tekniska specifikationer

Bärare, viktklass

2 t - 4,5 t

Servicevikt

150 kg

Oljeflöde

30 l/min - 50 l/min

Arbetstryck

110 bar - 140 bar

Max. hydraulisk ineffekt

12 kW

Slagfrekvens autostartläge

670 bpm - 1 500 bpm

Tool diameter

452 mm

Garanterad ljudeffektnivå

111 dB(A)