Tekniska specifikationer

Bärare, viktklass

3 t - 6 t

Servicevikt

215 kg

Oljeflöde

35 l/min - 60 l/min

Arbetstryck

110 bar - 140 bar

Max. hydraulisk ineffekt

14 kW

Slagfrekvens autostartläge

520 bpm - 1 300 bpm

Tool diameter

62 mm

Garanterad ljudeffektnivå

113 dB(A)