Tekniska specifikationer

Bärare, viktklass

4 t - 9 t

Servicevikt

275 kg

Oljeflöde

45 l/min - 75 l/min

Arbetstryck

100 bar - 140 bar

Max. hydraulisk ineffekt

18 kW

Slagfrekvens autostartläge

530 bpm - 1 200 bpm

Tool diameter

70 mm

Garanterad ljudeffektnivå

114 dB(A)