Technical specifications

Bärare, viktklass

5 t - 12 t

Servicevikt

370 kg

Oljeflöde

60 l/min - 90 l/min

Arbetstryck

120 bar - 150 bar

Max. hydraulisk ineffekt

23 kW

Tool diameter

80 mm

Garanterad ljudeffektnivå

115 LwAdB(A)

Slagfrekvens autostartläge

530 bpm - 1 000 bpm