Tekniska specifikationer

Bärare, viktklass

9 t - 15 t

Servicevikt

3 625 kg

Oljeflöde

80 l/min - 110 l/min

Arbetstryck

130 bar - 150 bar

Max. hydraulisk ineffekt

28 kW

Slagfrekvens

0 blows/min - 0 blows/min

Tool diameter

90 mm

Garanterad ljudeffektnivå

116 LwAdB(A)

Slagfrekvens autostartläge

600 bpm - 950 bpm