Var återfinns världens exklusivaste luft?

Kanske inte där man skulle kunna tro. Långt under markytan är det inte helt enkelt att få tillgång till frisk luft, i synnerhet inte om den förväntas vara billig. Luftpumpning ner i ventilationsschakten uppgår faktiskt till cirka en tredjedel av den totala driftkostnaden vid gruvdrift och tunneldrivning. För att avhjälpa problemet placerade Epiroc ett batteri på en av sina nyckelprodukter – nya Scooptram ST7 Battery – vilket dramatiskt minskar mängden utsläppta dieselavgaser och därmed behovet av och kostnaden för ventilation.

Läs mer

Loading...

Släpp loss kraften under marken

Scooptram ST7 Battery är en robust 6,8-tons LHD som utformats för att producera fler ton per timme. Noll utsläpp under jord, renare luft, mindre buller och lägre värmeutveckling är uppenbara fördelar vid byte till batteridrift. Allt detta kan förbättra personalens moral, öka produktiviteten och ditt anseende i samhället. Den helt eldrivna Scooptram-lastaren ger dig möjlighet att arbeta vid större extremförhållanden med mycket lägre ventilationskostnader. En hög lyftkonstruktion, beprövad drivlina och åkreglage påskyndar truckens lastning. Allt detta sammantaget ger ökad produktivitet, överlägsen förarkomfort och säkerhet till lägre driftskostnader.

Hämta

Scooptram ST7 Battery