Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Minetruck MT2010 Battery

Snabb, kompakt och dieselfri arbetshäst

Minetruck MT2010 Battery baseras på Minetruck MT2010 som är väl känd för sin kapacitet att snabbt och enkelt transportera laster uppför. Minetruck MT2010 Battery är enkel att underhålla. Den har samma egenskaper och delar även i hög utsträckning delar och komponenter med dieselversionen.

Hämta