Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Geotechnical

Symmetrix och Elemex

Kontakta oss

Ny ytdesign för Symmetrix- och Elemex-pilotborrkronor förbättrar borrning i alla markförhållanden.

Använd samma ringkronsats för båda pilotborrkronorna.

Enklare att koppla bort pilotkronan från ringkronsatsen.