Geotechnical

Symmetrix och Elemex

Kontakta oss

Ny ytdesign för Symmetrix- och Elemex-pilotborrkronor förbättrar borrning i alla markförhållanden.

Använd samma ringkronsats för båda pilotborrkronorna.

Enklare att koppla bort pilotkronan från ringkronsatsen.