Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Close
Geotechnical

Jordborrningssystem med foderrör

Produktivitet i ett rör.

Kontakta oss

Effektivitet och produktivitet

Enkelt uttryckt klarar jordborrningssystem med foderrör av alla utmaningar och upprätthåller hög effektivitet och produktivitet även i de mest besvärliga markförhållandena.

Högsta tillförlitlighet

Jämfört med andra metoder är foderrör i de flesta fall det bästa och mest produktiva alternativet. Du kan lita på att hålen blir raka och att önskat djup eller berggrund nås.

Bättre kvalitet

Med Epirocs jordborrningssystem med foderrör kan entreprenörer arbeta snabbare med högre kvalitet och minskad risk. Systemet lägger till mervärde oavsett om uppdraget är att montera fundament, ge stöd åt element eller fodra hål i sönderfallande formationer.