Geotechnical terranox hammer 1600x672.jpg

Terranox hammare

Kontakta oss

Förbättrad hålrakhet.

Pålitliga prestanda och kostnadseffektivitet.

Väl beprövad teknik.