Trenching drum cutter top banner

Dikning för rörledningar

Bra grävverktyg.

Kontakta oss

Gräva ett dike i marken

Arbeten med rörledningar och kablar kan vara små renoveringsjobb, korta ledningar för nya byggnader eller tusentals kilometer långa olje- eller gasledningar. Arbeten i mindre skala erbjuder många möjligheter för hydrauliska tillbehör och transportörer, särskilt när rören monteras under jord.