Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Trenching drum cutter top banner

Dikning för rörledningar

Bra grävverktyg.

Kontakta oss

Gräva ett dike i marken

Arbeten med rörledningar och kablar kan vara små renoveringsjobb, korta ledningar för nya byggnader eller tusentals kilometer långa olje- eller gasledningar. Arbeten i mindre skala erbjuder många möjligheter för hydrauliska tillbehör och transportörer, särskilt när rören monteras under jord.