Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Close

Kolarbete i Indonesien

9 juni 2016

I Indonesien används merparten av borraggregaten för spränghål inom kolindustrin, och anläggningen Prima Sarana Gemilang är ett typiskt exempel. Gruvan, som ligger på ön Kalimantan, använder Atlas Copco DML- och DM45-borrmaskiner och den uppgraderade DM30 II-modellen har nyligen lagts till i maskinparken.
Enligt borrentreprenören Nariki Minex Sejati har nyförvärvet ökat flexibiliteten genom att erbjuda fler valmöjligheter inom hålintervallet 171–200 mm. Jerry Murthi, andra generationens ägare till Nariki, berättar: ”Marken på Kalimantan är inte särskilt kompakt och en rejäl stöt är tillräcklig för att bryta den.”
Han förklarar vidare att den 200 mm-kapaciteten hos nya DM30 II tillåter företaget att borra större hål och tillräckligt dimensionerade mönster, och mindre hål vid behov. Nariki opererar vid ca 15 gruvanläggningar i landet. Enligt Jerry Murthi grundar sig företagets framgångar på ”borrning med rätt utrustning för att tillhandahålla det effektivaste borrningsalternativet åt sin gruva”.
Företaget har större borrmaskiner, men behöver nästan aldrig borra hål på 228 mm eller mer.
DM30II drill rig story

"”Vi borrar vanligen med en belastning på 7–8 m och med 8–9 m avstånd. Manövrerbarheten hos DM30 II är utmärkt. Att ha det borraggregat som erbjuder flest alternativ tack vare sin storlek är positivt för gruvan och underlättar även vid planeringen.”"

Jerry Murthi, second generation owner of Nariki
För rotationsborrning har DM30 II en kraftfullare kompressor som levererar 29,7 m3/min vid 7,5 bar, jämfört med 25,4 m3/min vid 7,6 bar med DM30.
Gruvan har två dagbrott, och innan borrningsarbetet inleddes användes klyvning för att bryta upp lerskiffer- och sandstensformationen. Bergarten är precis tillräckligt hård för att sprängning ska ge en produktivare utgrävning.
Formationen bryts effektivt med 8 eller 9 m belastning och 9 till 10 m avstånd. Handik Setiawan och Jos Bernadus Manulang, arbetsledare inom borrning och sprängning, meddelar att de fortfarande håller på att anpassa mönstret till variationer i lerskiffern eller sandstenen.
Dessutom måste de tampas med ett korallager i dagbrott 1 som sänker produktiviteten från ett genomsnitt av 56 m per timme till 40 m. I dagbrott 2 uppnås i genomsnitt 48 m per timme vid borrning med DM30 II.
DM30 II drill rig
Här utvinns åtta flötsar. Borrningsarbetet sker vanligen under en 10-timmarsperiod varje dag, medan gruvdriften pågår dygnet runt i två skift. Bänkarna är 8 m höga i både dagbrotten. Kolet ligger med 30 graders lutning i skikt med en tjocklek mellan 5 till 30 m.
Kolet i dagbrott 2 ligger på 5 800 kcal medan siffran för dagbrott 1 är 6 000 kcal. Även om kolet i dagbrott 2 håller lägre kvalitet är skikten oftast tjockare och mer lättbrutna. Varje månad produceras 700 000 ton i dagbrott 1 och 300 000 ton i dagbrott 2.
Strippningskvoten är 7 till 1. Gruvdriften igångsattes på 90 meters höjd och befinner sig för närvarande 20 meter över havsnivån. Prospektering fortsätter för att fastställa kolformationens totala djup. Gruvan drivs enligt ett 5-årigt utgrävningsprogram som inkluderar öppnandet av ett tredje dagbrott.

Epiroc drevs under varumärket ”Atlas Copco” fram till 1 januari 2018.

2016 Internationell Kundberättelse