Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Four service technicians with hard-hats inspecting Boomer M in service hall

Tillförlitlig ortdrivning

Boomer M är en robust ortdrivningsrigg för tunneldrivning och gruvtillämpningar med en täckarea på upp till 65 m2. Föraren kan arbeta bekvämt i den ROPS-/FOPS-certifierade hytten (tillval). De användarvänliga och ergonomiskt utformade reglagen ökar förarproduktiviteten. Med hjälp av BUT 36S-bommarna och sidoplattformarna på båda sidor av förarplatsen kan föraren ladda bultar i mataren säkert utan att passera framför maskinen. Med Boomer M:s höga borrprestanda ökar du produktiviteten på ett säkert sätt.
Vi ligger i täten för hållbar utveckling inom gruvbrytning med elektriskt batteridriven,utsläppsfri utrustning. Resultatet är en säkrare och mer hälsosam underjordisk arbetsmiljö. Detta bidrar till en hållbar framtid och mindre miljöpåverkan. Det är en genomgripande förändring som förändrar allt.

Nedladdningar

Boomer M, freecut, front/left side view