Tillförlitlig tunneldrivning

Boomer M är en robust ortdrivningsrigg för tunneldrivning och gruvtillämpningar som täcker upp till 65 m2. Föraren kan arbeta bekvämt i den ROPS-/FOPS-certifierade hytten (extra). De användarvänliga och ergonomiskt utformade reglagen ökar förarproduktiviteten. Med hjälp av BUT 36S-bommarna och sidoplattformarna på båda sidor av förarplatsen kan föraren ladda bultar i mataren säkert utan att passera framför maskinen. Med Boomer M:s höga borrprestanda ökar du produktiviteten på ett säkert sätt.

Hämta

  • Boomer M – teknisk specifikation
  • Boomer M2 Battery – teknisk specifikation