Drum cutter top banner

Rotationsfräs

Ditt val för profilering av sten- och betongytor, dikesgrävning, grävning i tjäle och mjuka bergarter i stenbrott samt rivning och muddring

Kontakta oss

Maximal berghårdhet

Bärare, viktklass

Servicevikt

8 produkter hittades

8 produkter hittades