Kvalitetssäkrad kabelbultning

Det helt mekaniserade borrsystemet Cabletec E tas från det väl beprövade produktionsborraggregatet Simba ME7. Maskinen har en lagringskapacitet på 1 000 kg torr cement och cirka 1 700 m bultkabel med en diameter på 15,2 mm. Cabletec E kan också användas som ett sekundärt produktionsborraggregat med en håldiameter på 51–76 mm och ett håldjup på 32 m med mekaniserad borrning.

Hämta

Freecut of Cabletec E cable bolting rig