Både kvalitet och säkerhet

Cabletec SL har en helt mekaniserad borrnings-, injekterings- och kabelinstallationsprocess. Kvalitetskontrollen med automatisk blandning för cementinjektering och dataregistreringsfunktioner säkerställer rätt blandning varje gång. Den är enkel att manövrera och har enhetliga bärare tack vare den låga profilen som överensstämmer med annan utrustning med låg profil, t.ex. Boomer S1 L som är byggd på samma bärare.

 

Den ultrakorta bergborren COP 628 ger en minskad total matningslängd som krävs för arbeten med låg profil. Maskinen har 150 kg torr cement och cirka 150 m bultningskabelns lagringskapacitet med 15,2 mm diameter. Cabletec SL borrar en håldiameter på 38 mm med helt mekaniserad förlängningsborrning upp till 6 m håldjup.

Hämta