Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Borrtester med Powerbit – Tangen, Norge

17 juni 2016

Stora investeringar i ny infrastruktur pågår i och runt Oslo i Norge. Nya järnvägar har byggts och motorvägar med hög kapacitet håller på att byggas.
För att få material till vägbygget har flera stenbrott öppnats runt Oslo där sten borras, sprängs och krossas. Powerbit har testats vid tre olika stenbrott: Tangen Pukkverk, Skolt Pukkverk och Franzefoss Pukk AS. Vid stenbrottet i Tangen, som drivs av Norges största kross, Kjell Foss Pukkverksprengning, sätter borraren Trond Eger hela tiden nya rekord. Han borrar helt själv cirka 90 000 meter per år.
Tophammer

"Min erfarenhet är att Powerbits varar minst 250 meter längre än de tidigare borrkronorna som vi använt."

Trond Eger ,borrare på Kjell Foss Pukkverksprengning
Bergarten är gnejs, en mycket hård, medelslitande sten som snabbt sliter ned borrkronor. T45 Powerbits (89 mm) med HD-trubbnosstift testades vid Tangens stenbrott och jämfördes med Atlas Copco Secorocs standardborrkronor på 89 mm med sfäriska stift. Under testerna utfördes omslipningen med normala konkava slipstift som inte återskapar trubbnosformen. Trots detta upplever Trond Eger att hans Powerbits varar minst 250 meter längre än tidigare borrkronor som använts. Standardborrkronor varar normalt 1 090 meter, medan Powerbit uppnådde en servicelivslängd på 1 340 meter. 

"När Powerbits med trubbnosstift och särskilda trubbnosslipskivor lanseras kommer jag att byta ut borrkronorna så snart jag kan."

Trond Eger
Tophammer

Fakta och siffror

Olika Powerbits med trubbnosstift jämfört med referensborrkronor

Epiroc drevs under varumärket ”Atlas Copco” fram till 1 januari 2018.

2016 Internationell Verktyg för bergborrning Kundberättelse

Fler nyheter om detta ämne