Ta en titt på borrvagnarna i Pit Viper-serien om teknik, produktivitet och lång livslängd för en minimal total ägandekostnad ingår i dina prioriteringar

• Rotationshuvudet med kraftfullt vridmoment på upp till 18 kNm, kompressorluftskapacitet på upp till 84,9 kubikmeter/minut och en borrkrona med en viktkapacitet på 49 895 kg ger PV-311 gott om prestanda för att borra ett hål på 311 mm.

• PV-316 erbjuder branschledande servicevänlighet med enkel åtkomst till filter och möjlighet att felsöka system och komponenter via riggstyrsystemet i hytten eller på distans från kontoret med Desktop Viewer-paketet (tillval).

• Med hjälp av tornet för skarvrörsborrning kan du borra jämna hål på upp till 15,2 m med endast ett borrör, eller utföra skarvrörsborrning på upp till 91,4 m. Tornets smarta konstruktion ger dig även möjlighet att höja och sänka det med en fulladdad karusell och rotationshuvudet högst upp.

• Tack vare Epirocs patenterade hydrauliska våtkoppling behöver du inte belasta kompressorn vid andra uppgifter än borrning och du kan minska bränsleförbrukningen och den totala ägandekostnaden.

• Riggstyrsystemet är en inbyggd automatisk funktion som är en del av standardpaketet för borrning, och erbjuder både säkerhet och produktivitet. Med hjälp av riggstyrsystemet kan automatiserade funktioner som automatisk borrning och automatisk nivåutjämning utföras med föraren ombord. Du kan även fjärrstyra borrmaskinen utan förare med tillvalet Bench Remote-paketet. På så sätt kan samma förare hantera flera enheter på samma gång. Med Pit Vipers riggstyrsystem kan du i stort sett automatisera borrning helt, utan några förare i borrmaskinerna.