Ta en titt på borrvagnarna i Pit Viper-serien om teknik, produktivitet och lång livslängd för en minimal total ägandekostnad ingår i dina prioriteringar
• Rotationshuvudet med kraftfullt vridmoment på upp till 18 kNm, kompressorluftskapacitet på upp till 84,9 kubikmeter/minut och en borrkrona med en viktkapacitet på 49 895 kg ger PV-311 gott om prestanda för att borra ett hål på 311 mm.

• PV-316 erbjuder branschledande servicevänlighet med enkel åtkomst till filter och möjlighet att felsöka system och komponenter via riggstyrsystemet i hytten eller på distans från kontoret med Desktop Viewer-paketet (tillval).

• Med hjälp av tornet för skarvrörsborrning kan du borra jämna hål på upp till 15,2 m med endast ett borrör, eller utföra skarvrörsborrning på upp till 91,4 m. Tornets smarta konstruktion ger dig även möjlighet att höja och sänka det med en fulladdad karusell och rotationshuvudet högst upp.

• Tack vare Epirocs patenterade hydrauliska våtkoppling behöver du inte belasta kompressorn vid andra uppgifter än borrning och du kan minska bränsleförbrukningen och den totala ägandekostnaden.

• Riggstyrsystemet (RCS) är en inbyggd automatisk funktion som ingår i standardpaketet för borrning. Systemet ger både ökad säkerhet och produktivitet. Tack vara systemet kan du köra riggen självgående med funktioner som automatisk borrning och automatisk nivåutjämning med en operatör ombord. Du kan även fjärrstyra borrmaskinen helt utan förare med Bench Remote-paketet som är ett tillval. På så sätt kan samma förare hantera flera enheter på samma gång. Med Pit Vipers riggstyrsystem kan du i stort sett helt automatisera borrning, utan några förare i borrmaskinerna.

Hämta