Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Borrning på avstånd

Koncepttest

Minntac testkör Pit Viper Teleremote

26 juli 2016

United States Steel Corporation har sedan 2013 genomgått en omvandling av sina grundläggande verksamhetsprocesser på en krävande marknad med en rad programstrategier som kallas ”Carnegie-metoden”. U.S. Steels Minntac-gruva, som ligger på Iron Range, en takonitformation i norra Minnesota, har siktet inställt på teknikutveckling. Telefjärrstyrd borrningsdrift avspeglar många av företagets värderingar och stöder långsiktig hållbarhet genom ökad effektivitet för framtida generationer.
Den telefjärrstyrda kapaciteten hos Atlas Copco Pit Viper 351-rotationsriggen för spränghålsborrning sattes i drift hos Minntac för att visa företaget hur tekniken kunde integreras i deras befintliga verksamhet. Fjärrstyrning av ett borraggregat ger i allmänhet säker åtkomst till områden som annars är svåra att borra eller lasta ut. Det kan även ge en enda borrskötare möjlighet att manövrera flera riggar samtidigt från en driftplattform. Förbättrade prestanda, högre produktivitet och ökad säkerhet utgör huvudprinciperna för Carnegie-initiativet.

"Vi har hög bergkvalitet och bra borrningsförhållanden i hela gruvan. Vi ville titta på den telefjärrstyrda Pit Viper som koncepttest för ökad effektivitet: Kan den öka vår produktivitet?"

Matt Luoma, Area Manager of Mine Engineering and Development at Minntac
Pit VIper operated remotely
Med telefjärrstyrd drift elimineras vissa av manskapets icke-borrelaterade arbetsuppgifter, som inspektion av riggområdet före förflyttning, räfsning av slaggavfall, igenpluggning av hål etc. Mönster kan slutföras snabbare eftersom borrningen styrs på avstånd. Med färre arbetsuppgifter kan borrskötaren manövrera flera riggar samtidigt, vare sig de opererar i samma mönster eller i separata brott. Det sker redan i en verksamhet i Kanada, där personalen kör två riggar från samma telefjärrstyrda kontrollstation. I en australiensisk gruva fjärrstyrde en borrskötare sitt Atlas Copco Pit Viper-borraggregat från en driftstation som var placerad 1 347 km därifrån. Teoretiskt sett kan en rigg manövreras med telefjärrstyrning från en kontrollstation var som helst i världen. Minntac ville först undersöka hur deras erfarna borrare skulle anpassa sig till
en rigg utan att vara fysiskt närvarande. ”Vi räknade med vissa motgångar”, berättar Matt Luoma. ”Men i själva verket är våra borrare odelat positiva.”
Operator in BenchRemote
Minntacs borrskötare Casey Sunsdahl hade inga problem med övergången, men medgav att han var tveksam i början. ”Borrare vänjer sig vid att jobba på känn”, berättar han. ”Så småningom börjar de gå på ljud och känsla, och därför är de osäkra på vad som kommer att hända utan sådana ledtrådar. I början var även jag orolig. När kronan får fäste studsar ofta strängen runt. Och det känner du i riggen. Men jag insåg snabbt att kamerorna och mätarna kompenserar för detta med råge.”
Gruvan öronmärkte två veckor för demonstrationsperioden, vilket gav varje borrskötare tre dagar för att använda sina dieseldrivna Pit Viper 351-borraggregat från fjärrstationen. Trots att den telefjärrstyrda enheten hade lånats från en annan gruva och anpassats efter deras specifikationer var systemet kompatibelt med andra riggmodeller och kunde utan problem justeras för användning med Minntacs PV-351. Casey Sunsdahl menar att den telefjärrstyrda borrningen rentav höjde hans yrkesskicklighet. ”Med telefjärrstyrd drift måste du verkligen förlita dig mer på mätarna. Men det är ingen nyhet. Du förväntas alltid ha koll på mätarna. När jag försöker jämföra tror jag att skillnaden är att jag tidigare tittade på mätarna för att få en bekräftelse på det jag trodde höll på att hända. Men vid telefjärrstyrd drift är mätarna grundläggande i stället för endast backup.”
”Se vilka vyer du får från de här kamerorna.” Casey Sunsdahl zoomar in på borrmaskinens sträng tills det roterande röret nästan fyller skärmen. ”Så här tydligt syns det inte från riggens förarhytt.” Därefter panorerar han över strängen till det roterande huvudet. ”Och du kan inte se upp mot tornet från sätet, heller.” Han panorerar runt riggen och fortsatte utåt för att få överblick över hela bänken. ”Jag kan se alla riktningar och vet därför med säkerhet att ingen befinner sig på bänken. Jag kan se alla eventuella hinder innan jag driver riggen framåt.”

Epiroc drevs under varumärket ”Atlas Copco” fram till 1 januari 2018.

Hämta artikeln för att läsa hela berättelsen

2016 Internationell Kundberättelse