Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Close

Secoroc QL300 bryter ny mark i Kina

28 juni 2016

Stora DTH-hammare och -borrkronor används oftast vid byggprojekt för pålning och grundläggningsborrning. Detta marknadssegment är en av våra svaga punkter i Kina, och därför en av våra viktigaste fokusområden för förbättringar detta år.

På juldagen förra året fick China CC en order på en QL 300 med en borrkrona på 1 m i diameter. Produkterna tillverkades i fabriken i Zhangjiakou och blev klara på utsatt tid i slutet av februari. Vi levererade produkterna i mars och starten leddes av vår egen produktspecialist Yan-Po Wang, som även hjälpte till vid och övervakade borrningen de två första veckor på arbetsplatsen.

Slösa inte med energin

Borrplatsen ligger i provinsen Hunan i centrala Kina. Det här stora projektet som drivs av Hunan Environmental Protection Group går ut på att bygga en anläggning för avfallsförbränning med energiutvinning som ska generera värme och elektricitet. Driftsättning av kraftverket är planerad till 2017.
DTH
Kunden är borrentreprenören Chongqing TED Pile Foundation Co. LTD. De köpte tidigare sina borrförbrukningsartiklar från ett annat företag, vars produkter tillverkas i Sydkorea. De insåg att det skulle blir svårt att slutföra alla nödvändiga hål i tid. De kände till vår kraftfulla QL 300-hammare och bestämde sig för att prova den i syfte att förbättra borrproduktiviteten. I detta skede av projektet var deras uppgift att borra 120 pålrotshål som var 1 m i diameter och hade ett håldjup på mellan 9 och 25 m. Bergets bestod av granit med hög halt av kvarts/kiseldioxid (under 50 procent) och en hårdhet från 60 till 130 MPa. Stenen hade en utveckling av längsgående sprickor.
DTH

Högpresterande

Den efterfrågade hålstorleken på 1 m (1 000 mm) är i själva verket större än rekommenderad hålstorlek för Kukjes (sydkoreansk tillverkare) hammare. Den överdimensionerade borrkronan har en negativ inverkan på borrhastigheten på grund av K640-hammarens relativt lätta kolv. K640-hammaren är kortare och har en mindre yttre diameter, vilket begränsar spolningens kapacitet och effektivitet. Med en spolning som inte är på topp får du låg borrsjunkning samt överdrivet slitage på borrkronan och hammaren.

QL 300 kräver lite mer luftvolym för att hålla lika högt lufttryck som K640-hammaren. Med det befintliga luftpaketet som finns tillgängligt på borraggregat presterade emellertid QL 300 ändå mer än 20 procent högre borrsjunkning, även om det arbetade med ett lägre lufttryck, än K640-hammaren.
DTH

En bättre borrkrona

Atlas Copcos borrkrona har flera fördelar jämfört med den sydkoreanska borrkronan. Skaftet på borrkronan (den del som fästs på insidan av hammaren) har en ny konstruktion. Först och främst är borrkronan mycket tyngre och starkare. Borrkronans diameter på 1 m ligger precis i mitten av det rekommenderade hålområdet, vilket garanterar god servicelivslängd och hög tillförlitlighet med minimal risk för fel. Vår borrkrona använder inte heller en fotventil, vilket minimerar risken för fel. På Secoroc-borrkronan har även spolningsspåren en unik utformning för mer effektiv tömning av borrkax. Det bidrar till snabbare borrsjunkning samt bättre slitageegenskaper. Dessutom bidrar våra L-typdesignade medbringarstift till att reducera splineslitaget och värmen som ackumuleras.
DTH

Mer på gång

Den högre produktivitet kunden åstadkom med hjälp av QL 300 hjälpte dem att få klart de 120 pålrotshålen i tid. "Kunden är imponerad av QL 300-borrens produktivitet och de kommenterade även de rena hålen som skapades, vilket underlättar betonggjutningen", säger Yan-Po Wang, vår DTH-produktspecialist som är baserad i Kina. "För nästa projekt planerar kunden att lägga till en extra luftkompressor för att ytterligare öka borrsjunkningen och för att maximera fördelarna med vår QL 300!", tillägger Yan-Po Wang.
Claes Hillblom, regionchef

"Jag vill gratulera och tacka Yan-Po Wang som har gjort ett fantastiskt jobb och stött kundcentret genom hela processen i detta projekt – från att ta hem ordern till projektstart och problemlösning på plats. Baserat på denna framgångssaga och den nyfunna kunskapen om de potentiella projekt vi kan vinna i Kina har kundcentret beslutat att investera i sina egna tekniska försäljningsingenjörer med särskilt fokus på byggbranschen och stora DTH-produkter i Kina"

Mario Andrade ,produktchef, geoteknisk borrning
Secoroc QL300S-hammaren i jämförelse med konkurrentens hammare.
Epiroc drevs fram till 1 januari 2018 under varumärket ”Atlas Copco”.

2016 Kundberättelse

Fler nyheter om detta ämne