Öka utnyttjandegraden för din bärare

Vårt sortiment av grävmaskinspulveriserare för rivning av armerad betong fungerar vid både primär och sekundär rivning. De hjälper dig att minska dina investerings- och driftskostnader.
Tekniska specifikationer

Bärare, viktklass

25 t - 35 t

Servicevikt

2 930 kg

Käftöppning

1 000 mm

Käftdjup

750 mm

Bladstorlek

350 mm

Cutting force - upper blades

320 t

Krosskraft, käftspets

100 t

Arbetstryck

350 bar

Oljeflöde

250 l/min - 350 l/min

Stängningscykel

4 Seconds

Öppningscykel

4 Seconds

Max. arbetstryck, rotation

170 bar

  1. Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före montering.
  2. Tillbehör med medelstor adapterplatta.

Anslutningsslangar