Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

The Epiroc hydraulic demolition pulverizer DP 2800

Öka utnyttjandegraden för din bärare

Vårt sortiment av grävmaskinspulveriserare för rivning av armerad betong fungerar vid både primär och sekundär rivning. De hjälper dig att minska dina investerings- och driftskostnader.
Tekniska specifikationer

Bärare, viktklass

25 t - 35 t

Servicevikt

2 930 kg

Käftöppning

1 000 mm

Käftdjup

750 mm

Bladstorlek

350 mm

Cutting force - upper blades

320 t

Krosskraft, käftspets

100 t

Arbetstryck

350 bar

Oljeflöde

250 l/min - 350 l/min

Stängningscykel

4 Seconds

Öppningscykel

4 Seconds

Max. arbetstryck, rotation

170 bar

  1. Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före montering.
  2. Tillbehör med medelstor adapterplatta.

Anslutningsslangar