Produktbeskrivning

Christensen CT20-kärnborrningsriggar för ovanjordsborrning är den mest kraftfulla riggen i sortimentet och ändå enkel att använda. Den här riggen har ett nytt matningssystem som ytterligare förbättrar produktiviteten. Den nyutformade kontrollpanelen är enkel att använda med dess många automatiska funktioner. Arbetsmiljön runt CT20 har beaktats under hela utvecklingsprocessen. Den är utrustad med en ljudminskande motorhuv. CT20 är även utrustad med en modern Tier 3- eller Tier 4-motor för att hålla koldioxidutsläpp under kontroll, och den har spillplattor under kraftaggregatet.

Tekniska data

Huvudsakligt användningsområde

Surface exploration

Borrmetod

Surface core drilling

Borrhålsdiameter

B ; N ; H ; P

Borrdjupskapacitet (se anmärkning)

0 m - 2 450 m

Max. vridmoment

8 150 Nm

Matningskraft

100 kN

Dragkraft

200 kN

Styrsystem

Pilot hydraulic

Bäraralternativ

Crawler ; Truck mounted

Huvudsaklig tilläggsutrustning

Rod Handling System

Anmärkning

Drilling depth capacity refers to N-size. The drilling depth capacities only serve as guidelines and refer to vertical down drilling. Epiroc cannot guarantee that these results can be achieved in all drilling conditions. You find details about technical specifications in the brochure.
Transportdimensioner (borraggregat)

Hämta

Christensen CT20