Kärnborrningsriggar för ovanjordsborrning

Vi är världsledande inom kärnborrningsriggar för prospekteringsborrning ovan jord. I över 100 år har prospekteringsbranschen varit beroende av våra borriggars förmåga att motstå elementen och konsekvent leverera goda resultat.

Borrdjupskapacitet (se anmärkning)

Styrsystem

6 produkter hittades

6 produkter hittades